Όραμα

Η εδραίωση της ηγετικής θέσης της εταιρίας στον κλάδο της και η διαφοροποίησή της από το μη εξειδικευμένο ανταγωνισμό, που θα καταστήσει το όνομα της εταιρίας ως συνώνυμο της Πυρασφάλειας.

Επιχειρηματική αποστολή

Η βέλτιστη και άμεση ανταπόκριση σε κάθε κλίμακας απαίτηση Πυρασφάλειας και η εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των εγκατεστημένων συστημάτων μέσω της προβλεπόμενης συντήρησης.


Επιχειρηματική στρατηγική

- Αξίες:

Με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση ποιότητας, την πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και με υψηλό αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης, η Astoria επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της. Σε αυτή την κατεύθυνση, η εταιρία παρακολουθεί στενά τις καινοτομίες της σύγχρονης επιστήμης και επιλέγει με αυστηρά κριτήρια τους συνεργαζόμενους προμηθευτές, ώστε να επιτύχει την προμήθεια αξιόπιστων υλικών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Παράλληλα, η εταιρία δίνει ιδιαίτερη βάση και δε διστάζει να επενδύσει στον τομέα της τεχνογνωσίας, στελεχώνοντας τις τάξεις της με πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, σε όλο το φάσμα των εργασιών της.

- Στόχοι:

•    Ικανοποίηση κάθε ανάγκης για Πυρασφάλεια, ανεξαρτήτως κλίμακας έργου, που συνοδεύεται από ενημέρωση και εκπαίδευση των πελατών, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών που θα εξασφαλίσουν τη σωστή και υπεύθυνη πρόληψη

•    Διαρκής ανάπτυξη του πελατολογίου με έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας εντός της επικράτειας, με στόχο την περαιτέρω διάδοση του ονόματος της εταιρίας και τη διατήρηση της εύρυθμης οικονομικής της λειτουργίας

•    Έντονη παρουσία και ένθερμη διεκδίκηση μεγάλων τεχνικών έργων εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, με στόχο τη διεύρυνση των ορίων της αγοράς της εταιρίας

•    Αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών με εγκαθιδρυμένες τεχνικές εταιρίες ή / και εταιρίες συγγενών αγορών, με στόχο την επέκταση ή / και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών 1988 - Σήμερα: Ιστορική αναδρομή της εταιρίας
Πυροσβεστικά είδη Θεσσαλονίκη: Στο κατάστημα μας στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε πυροσβεστήρες επαγγελματικής και προσωπικής χρήσης σε φιλικές τιμές, πυροσβεστικές φωλιές, συστήματα πυρανίχνευσης και πυράντοχες πόρτες πυρασφάλειας. Προμηθεύουμε πυροσβεστικό εξοπλισμό για δημόσια επαγγελματική χρήση σε ξενοδοχεία, χώρους εστίασης / μαγειρεία, σούπερ μάρκετ, αποθήκες, λεβητοστάσια, νοσοκομεία, πανεπιστήμια αλλά και ιδιώτες που θέλουν να προστατευθούν από πιθανές πυρκαγιές στο αμάξι, στο σπίτο ή στο σκάφος τους.