Αρχική » Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 
Συστοιχία 4 φιαλών 45 kg CO2 για κάλυψη μηχανοστασίου φορείου γερανογέφυρας
 
Διπλή συστοιχία 3 φιαλών 45 kg CO2 για κάλυψη χώρων Η/Μ γερανογέφυρας