Αρχική » Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης 
1. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
 
2. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
 
3. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
 
4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
 
5. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
 
6. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
 
7. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
 
8. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
 
1. Φωτισμός ασφαλείας
 
2. Φωτισμός ασφαλείας
 
3. Φωτισμός ασφαλείας: Μονάδα αδιάλειπτης παροχής (UPS) ισχύος 10 KVA, με συσσωρευτές μολύβδου χωρητικότητας 6,5 KVAh
 
4. Φωτισμός ασφαλείας: Μονάδα αδιάλειπτης παροχής (UPS) ισχύος 15 KVA, με συσσωρευτές μολύβδου χωρητικότητας 16 KVAh
 
1. Πυράντοχες πόρτες - Πυροδιαμερισματοποίηση
 
2. Πυράντοχες πόρτες - Πυροδιαμερισματοποίηση
 
3. Πυράντοχες πόρτες - Πυροδιαμερισματοποίηση
 
4. Πυράντοχες πόρτες - Πυροδιαμερισματοποίηση
 
1. Διευθυνσιοδοτημένο σύστημα πυρανίχνευσης
 
1. Τοπικά συστήματα κατάσβεσης
 
2. Τοπικά συστήματα κατάσβεσης
 
3. Τοπικά συστήματα κατάσβεσης
 
4. Τοπικά συστήματα κατάσβεσης
 
5. Τοπικά συστήματα κατάσβεσης