Αρχική » Μόνιμα συστήματα 
  Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης Wet Chemical

 

           Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης με κατασβεστικό

          υλικό Wet Chemical, χειροκίνητης και αυτόματης

          ενεργοποίησης, για κάλυψη χώρων κουζινών-

          μαγειρίων.

 

          Η Astoria αναλαμβάνει την εγκατάσταση του

          συστήματος.

 
  Μόνιμο σύστημα τοπικής εφαρμογής με ξηρή σκόνη

 

          Μόνιμο σύστημα τοπικής εφαρμογής με

          κατασβεστικό υλικό ξηρή σκόνη,

          χειροκίνητης και αυτόματης ενεργοποίησης,

          για κάλυψη χώρων κουζινών-μαγειρίων.

 

          Η Astoria αναλαμβάνει την εγκατάσταση του

          συστήματος.

 
  Μόνιμο σύστημα Inergen

 

          Μόνιμο σύστημα με κατασβεστικό υλικό IG 541, για

          κάλυψη ευαίσθητων χώρων Η/Μ, όπως servers και

          τηλεφωνικά κέντρα.

 

          Η Astoria αναλαμβάνει την εγκατάσταση του

          συστήματος.

 
  Μόνιμο σύστημα CO2

 

          Μόνιμο σύστημα με κατασβεστικό υλικό CO2, για

          κάλυψη χώρων Η/Μ.

 

          Η Astoria αναλαμβάνει την εγκατάσταση του

          συστήματος.

 
  Μόνιμο σύστημα FM 200

 

          Μόνιμο σύστημα με κατασβεστικό υλικό FM 200,

          για κάλυψη χώρων Η/Μ.

 

          Η Astoria αναλαμβάνει την εγκατάσταση του

          συστήματος.