Αρχική » Πυροσβεστικά συγκροτήματα 
  Πυροσβεστικό συγκρότημα

          Πλήρως αυτοματοποιημένο αντλητικό συγκρότημα,

          με κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική

          πετρελαιοκίνητη αντλία (diesel), βοηθητική

          ηλεκτροκίνητη αντλία (jockey), πιεστικό δοχείο

          μεμβράνης, πίνακα αυτοματισμού, συλλέκτες

          αναρρόφησης και κατάθλιψης, εξαρτήματα

          αυτοματισμού και ελέγχου.

 

        Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη συναρμολόγηση,

        μεταφορά και τοποθέτηση συγκροτημάτων

        κάθε τύπου, καθώς και την εγκατάσταση των

        αντίστοιχων δικτύων σωληνώσεων.