Αρχική » Πυράντοχες πόρτες 
  Πυράντοχη πόρτα       Πυράντοχες πόρτες τυποποιημένων διαστάσεων,
       μονόφυλλες και δίφυλλες, με δείκτη πυραντίστασης
       60 και 120 λεπτών.

 

       Η Astoria αναλαμβάνει μεταφορά και τοποθέτηση,

       καθώς και την κατασκευή πυροδιαμερισμάτων, με

       πυράντοχη γυψοσανίδα ανάλογου δείκτη

       πυραντίστασης.