Αρχική » Φωτισμός ασφαλείας 
  Φωτιστικό ασφαλείας

          Φωτιστικό ασφαλείας 6W, διάρκειας λειτουργίας

          90 λεπτών, με ειδική βάση για χωνευτή

          τοποθέτηση σε τοίχο και γυψοσανίδα και

          πινακίδα σήμανσης εξόδου.

 

          Τίθεται σε λειτουργία σε περιπτώσεις διακοπής

          ρεύματος από τη Δ.Ε.Η., από σεισμούς ή από

          φωτιές, για προσωρινή κάλυψη του χώρου.