Αρχική » Πυροσβεστήρες 
  Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης ABC 2 kg - 3 kg
        Πυροσβεστήρας φορητός 2 & 3 kg σκόνης ABC 40%.

        Κατασβεστική ικανότητα 2 kg: 8A 34B

        Κατασβεστική ικανότητα 3 kg: 13A 55B

 

        Μήκος εκτόξευσης 3 kg: 5-7 m

 

        Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας 3 kg: 6-8 sec


 


 

 
  Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης ABC 6 kg - 12 kg
      Πυροσβεστήρας φορητός 6 & 12 kg σκόνης ABC 40%

      με βάση.

      Κατασβεστική Ικανότητα 6kg: 21Α 113Β

      Κατασβεστική Ικανότητα 12kg: 43Α 183Β

 

      Μήκος εκτόξευσης 6 kg - 12kg: 5-7 m

 

      Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας 6 kg: 10-12 sec

 

      Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας 12 kg: 18-20 sec


 

 
  Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης ABC 6 kg


 
        Πυροσβεστήρας οροφής 6 kg σκόνης ABC 40%.


        Ενεργοποιείται αυτόματα στους 680C.

 

        Επιφάνεια κάλυψης: 8-10 m2


        Χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους, λεβητοστάσια

        και αποθήκες.

 
  Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης ABC 12 kg
        Πυροσβεστήρας οροφής 12 kg σκόνης ABC 40%.


        Ενεργοποιείται αυτόματα στους 680C.

 

        Επιφάνεια κάλυψης: 10-12 m2


        Χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους, λεβητοστάσια

        και αποθήκες.

 

 

 
  Πυροσβεστήρας CO2 2 kg        Πυροσβεστήρας φορητός 2 kg CO2.

        Κατασβεστική Ικανότητα: 21B
 
  Πυροσβεστήρας CO2 5 kg

        Πυροσβεστήρας φορητός 5 kg CO2.

        Κατασβεστική Ικανότητα: 55B
 
  Πυροσβεστήρας αφρού AFFF 2 lt - 3 lt        Πυροσβεστήρας συνθετικού αφρού AFFF 2 & 3 lt.

        Κατασβεστική Ικανότητα 2 lt: 8A 34B

        Κατασβεστική Ικανότητα 3 lt: 5A 55B
 
  Πυροσβεστήρας τροχήλατος ξηράς σκόνης ABC 25 kg 
        Πυροσβεστήρας τροχήλατος 25 kg σκόνης ABC

        40%. 

     

 
  Πυροσβεστήρας τροχήλατος ξηράς σκόνης ABC 50 kg


 

        Πυροσβεστήρας τροχήλατος 50 kg σκόνης ABC

        40%.