Αρχική » Πυρανίχνευση 
  Πίνακας πυρανίχνευσης

        Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών, με εντολή

        κατάσβεσης. Διατίθενται πίνακες μέχρι και 24

        ζωνών, με τις ανάλογες εντολές κατάσβεσης.

 
  Πίνακας ανίχνευσης CO        Πίνακας ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO),
        1-4 ζωνών.
 
  Φάρος πυρανίχνευσης

 

 

 

 

          Φάρος οπτικής σήμανσης με φωτεινό επαναλήπτη.

 
  Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής

 

 

 

          Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής,

          θερμοδιαφορικός ή καπνού.

          Συνοδεύεται από ειδική βάση

          για εύκολη εγκατάσταση.

 
  Οπτικός ανιχνευτής καπνού

 

 

 

 

          Οπτικός ή ανιχνευτής ορατού καπνού.

          Συνοδεύεται από ειδική βάση για

          εύκολη εγκατάσταση.

 
  Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής

 

 

 

          Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απότομης μεταβολής

          της θερμοκρασίας. Συνοδεύεται από ειδική βάση

          για εύκολη εγκατάσταση.

 
  Σύνθετος ανιχνευτής

 

 

 

          Σύνθετος ανιχνευτής καπνού και ορίου

          θερμοκρασίας. Συνοδεύεται από ειδική

          βάση για εύκολη εγκατάσταση.

 
  Σειρήνα

 

 

 

 

          Φαροσειρήνα με τάση λειτουργίας 24V DC για

          σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης

          με ακουστική απόδοση 98 dB.

 
  Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης

 

 

 

          Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης

          κατάσβεσης, χρώματος κίτρινου, με

          δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης.