Ανθρώπινο δυναμικό

Η δύναμη κάθε εταιρίας είναι οι άνθρωποί της. Η Astoria, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των ατόμων της στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, έχει στελεχώσει τις τάξεις της με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλο το φάσμα των εργασιών της.


Ενδεικτικά, η εταιρία απασχολεί δύο διπλωματούχους και δύο μεταπτυχιακούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, απόφοιτους Οικονομικών Σχολών, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους υψηλής τεχνικής κατάρτισης.

Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Astoria είναι η απασχόληση εξειδικευμένων συμβούλων, με προϋπηρεσία σε υψηλά κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και, συγκεκριμένα, με αντικείμενο τις πυροσβεστικές διατάξεις.

Εταιρική ευθύνη

Η φιλοσοφία της Astoria, όσον αφορά τις επιχειρηματικές της σχέσεις και το αντίκτυπο του έργου της έναντι του κοινωνικού συνόλου, διέπεται από τρεις βασικούς άξονες:


Διασφάλιση ποιότητας


Πολιτική ασφαλείας


Περιβαλλοντική ευθύνη


Η δέσμευση της εταιρίας από αυτούς τους άξονες και τους περιορισμούς τους αντικατοπτρίζεται σε κάθε δραστηριότητα της εταιρίας.


Η απόδειξη για τη στάση της Astoria σε θέματα ποιότητας, έρχεται από τους ίδιους της τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές καθώς και από το πλήθος των έργων της εταιρίας. Διασφάλιση ποιότητας: Ακρογωνιαίος λίθος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας

Πολιτική ασφαλείας: Επαγγελματισμός και σχέσεις εμπιστοσύνης

Περιβάλλον: Ευθύνη όλων μας!