Σεμινάριο ΠυρασφάλειαςΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου έχει τυποποιηθεί στη βάση διεθνών προτύπων και έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος.


Το θεωρητικό μέρος εστιάζει στην προβολή και ανάλυση σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού. Αποσκοπεί στην εξοικείωση με βασικές έννοιες της Πυρασφάλειας και στην αφομοίωση σημαντικών πληροφοριών. Πραγματοποιείται με τη χρήση προβολικών συστημάτων, διαρκεί 1 ώρα και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:


1) Κατηγορίες πυρκαγιών


2) Τρόποι μετάδοσης πυρκαγιάς


3) Τρόποι κατάσβεσης


4) Κατασβεστικά υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά


5) Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα κατασβεστικών υλικών


Το πρακτικό μέρος πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της επίδειξης. Διαρκεί 1 ώρα και περιλαμβάνει:


1) Ελεγχόμενη εκκίνηση πραγματικής φωτιάς


2) Σωστή χρήση του πυροσβεστήρα


3) Σωστή χρήση του κατασβεστικού υλικού για γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς


Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με την πραγματοποίηση διαλόγου γύρω από τα θέματα που συζητήθηκαν και την επίλυση τυχόν αποριών γύρω από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η πλήρης κατανόηση του περιεχομένου του σεμιναρίου, πριν από τη χορήγηση της ανάλογης βεβαίωσης συμμετοχής.