Οι υπηρεσίες της Astoria εκτείνονται σε όλο το φάσμα της Πυρασφάλειας και σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των αντίστοιχων συστημάτων και προϊόντων. Η εταιρία διαθέτει ομάδα μηχανικών και εξειδικευμένων συμβούλων και ειδικά συνεργεία εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης ώστε να αναλαμβάνει υπεύθυνα τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή όλων των σχετικών συστημάτων και προϊόντων, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμού δυσκολίας.


Μελέτες-Πιστοποιητικά-Εκπαίδευση


Η ομάδα των μηχανικών και εξειδικευμένων συμβούλων της Astoria, βασιζόμενη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία της εταιρίας, εξετάζει κάθε έργο που αναλαμβάνει μεμονωμένα και διεξοδικά, ώστε να σας προτείνει τη βέλτιστη λύση στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.


Οι υπηρεσίες στο στάδιο  αυτό περιλαμβάνουν 1) τη σύνταξη μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας (προς έκδοση πιστοποιητικού), 2) την εκπόνηση μελετών εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς, 3) τη σύνταξη τεχνικών περιγραφών μόνιμων συστημάτων, 4) τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, 5) την εκπαίδευση ομάδων πυροπροστασίας και 6) τη διεξαγωγή σεμιναρίων Πυρασφάλειας.


Προϊόντα


Η Astoria αναλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση μιας πλήρους σειράς προϊόντων για την προστασία των εγκαταστάσεών σας, του γραφείου σας και της οικείας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τους πυροσβεστήρες, τις πυροσβεστικές φωλιές, τα μέσα ατομικής προστασίας, τα συστήματα πυρασφάλειας και τα νέα προϊόντα, που είναι απαραίτητα για την προστασία της περιουσία σας.


Εγκαταστάσεις


Η Astoria διαθέτει εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς και συνεργάζεται με αξιόπιστα συνεργεία για την εγκατάσταση κάθε τύπου συστήματος Πυρασφάλειας, ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας:


•    Τοπικά Συστήματα Κατάσβεσης


    Συστήματα Πυρανίχνευσης


    Συστήματα Πυρόσβεσης


    Πυροδιαμερισματοποίηση


    Συστήματα Φωτισμού Ασφαλείας


Συντηρήσεις


Τα συνεργεία τεχνικής υποστήριξης της Astoria αναλαμβάνουν υπεύθυνα τον έλεγχο και τη συντήρηση των μόνιμων συστημάτων της επιχείρησής σας. Σε κάθε επίσκεψη, οι τεχνικοί μας σφραγίζουν και υπογράφουν το βιβλίο συντήρησης που, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε και να ενημερώνετε τουλάχιστον μία φορά ετησίως, έπειτα από εξουσιοδοτημένο έλεγχο.


Παράλληλα, η Astoria διαθέτει πρότυπο κέντρο ελέγχου φιαλών που ακολουθεί την πιστοποιημένη διαδικασία συντήρησης για την ποιοτική συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων σας.


Επισκευές


Τα συνεργεία τεχνικής υποστήριξης της Astoria είναι δίπλα σας κάθε στιγμή, έτοιμα να αντιμετωπίσουν κάθε βλάβη των μόνιμων συστημάτων σας. Η Astoria είναι μία εταιρία συνώνυμο της Πυρασφάλειας, μία εταιρία με πρόσωπο και ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, που βρίσκεται δίπλα σας, σε κάθε σας ανάγκη! Δείγμα εταιρικών υπηρεσιών: Η Astoria σε δράση!
Πυροσβεστικά είδη Θεσσαλονίκη: Στο κατάστημα μας στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε πυροσβεστήρες επαγγελματικής και προσωπικής χρήσης σε φιλικές τιμές, πυροσβεστικές φωλιές, συστήματα πυρανίχνευσης και πυράντοχες πόρτες πυρασφάλειας. Προμηθεύουμε πυροσβεστικό εξοπλισμό για δημόσια επαγγελματική χρήση σε ξενοδοχεία, χώρους εστίασης / μαγειρεία, σούπερ μάρκετ, αποθήκες, λεβητοστάσια, νοσοκομεία, πανεπιστήμια αλλά και ιδιώτες που θέλουν να προστατευθούν από πιθανές πυρκαγιές στο αμάξι, στο σπίτο ή στο σκάφος τους.